OM OSS

Gamle Berg prestegård i Lundestadveien 190 ved Berg kirke er kjøpt av Foreningen Berg kirkestue hvis hensikt er å drifte Berg kirkestue i samarbeid med Berg menighet og bygdas befolkning - særlig rettet mot tiltak og arbeid for barn og ungdom.Foreningen er en selvstendig forening, men er forankret i Berg menighetsråd og to av medlemmene i styret oppnevnes av menighetsrådet. Ved oppløsning av foreningen, skal alt foreningen eier tilfalle Berg menighet. Den skal fungere som et forsamlingslokale for menigheten, her kan kirkens medarbeidere ha tilgang til kontor, og lokalene kan leies i forbindelse med livets mange begivenheter; dåp, konfirmasjon og bryllup.