Gamle Berg prestegård


Berg prestegård ble bygget i 1773, satt opp på den plassen den står nå i 1782, og har gårdsnr. 01 og bruks nr. 01 i Halden kommune. Da var det en bygning med valmet tak. På 1880-tallet ble det foretatt en betydelig ombygging til sveitserstil og taket ble hevet slik at man fikk en 2.etasje slik den nå framstår. I forbindelse med presteskifter både i 1969 og på slutten av 1990-tallet ble det gjort endringer inne i bygget, slik at det framstår som relativt moderne og funksjonelt. Stabburet på tunet vet man ikke når er bygget, det har to rom og en liten loftsetasje. Garasjen er av nyere dato, og ble bygget i 2002.15.mars 2017 overtok Foreningen Berg Kirkestue formelt sett nøklene til den gamle prestegården i Berg. Den har stått tom siden tidligere sogneprest Per Kristian Solberg flyttet i 2011 og det har vær en lang prosess med sikte på at dette skulle bli et hus som menigheten kunne bruke til sin virksomhet.

Hovedbygningen og stabburet med tunet har bevaringsverdi selv om det ikke er fredet. Andreas Ebeltoft og Stefan Ädel fra kulturminneavdelingen i Østfold fylke, vært på en befaring og gitt oss nyttige tips både om forhold som bør endres, og om muligheter for kilder til finansiering av rehabilitering. De vil også gi sin støtte til en bruksendring, og være behjelpelige med faglig bistand i den videre prosessen i rehabiliteringen.
 

Da husets eier, Opplysningsvesenets fond (OVF), ville legge den ut for salg på det åpne markedet, medførte det risiko for ny virksomhet som ville bryte med inntrykket av et sammenhengende tun foran middelalderkirken. Kirkeverge, prost og biskop ble konsultert. Samtlige anbefalte menighetsrådet å arbeide for fortsatt kirkelig aktivitet på prestegården, og OVF ble spurt om å først tilby kjøp til noen som ville bruke den til menighetsarbeid. Og Berg prestegård er den første prestegården som av OVF selges til dette formål.

Den skal fungere som et forsamlingslokale for menigheten, her kan kirkens medarbeidere ha tilgang til  kontor, og lokalene kan leies i forbindelse med livets mange begivenheter; dåp, konfirmasjon og bryllup.

På sikt er det også et ønske om at Berg kirkestue og stabburet kan bli en del av planene for pilgrimsleden som går rett forbi Berg kirke. Stabburet kan kanskje bli et enkelt overnattingssted for vandrende pilgrimer som følger leden fra Sverige og videre mot Nidaros.

Et hus som har stått tomt en stund, trenger en oppgradering og liten rehabilitering. Vi har måttet gjøre noen endringer for at bygget skal kunne tilfredsstille kravene til en bruksendring fra prestegård til menighetslokale. Bygget vil bli universelt utformet slik at 1.eatsje blir lett tilgjengelig for alle. I 2.etasje er det 4 store rom som kan brukes til møter for mindre forsamlinger, grupper og ungdomsarbeid., samt mye lagerplass for menighetens aktiviteter.


Mye av det som skal gjøres må baseres på dugnadsarbeid. Vi er mange som allerede er i gang, og flere trengs. Det må gjøres en del både innvendig og utvendig både av bygningstekniske endringer og rehabilitering for å få den funksjonell og universell. Gode håndverkere er velkommen, og vi håper å kunne hente inn midler fra kilder som gir støtte til denne type tiltak. For dere som tipper, er det også mulighet for å gi «grasrotandelen» til Berg kirkestue, og det er mulig å kjøpe «Verdibrev» der man selv velger summen som et bidrag. Dette er å se som innskudd, og ved ev. oppløsning av foreningen vil dette bli tilbakebetalt.